Školní kolo biologické olympiády kategorie C

10. března se čtrnáct studentů tercií a kvart utkalo ve školním kole biologické olympiády kategorie C.

 Výsledky:

 1. místo        Eliška Konečná                        IV.A               

2. místo        Tereza Černá                            IV.B               

3. místo        Klára Teplá                              IV.B

4. místo        Tereza Růžičková                    IV.B

 Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů v dalších kolech soutěží.

 V. Krejčová