Koncert ve školní jídelně

Ve středu 23. března se na naší škole představil muzikant Pavel Hrabě s programem Hudební nástroje, od akustických k elektrickým. Předvedl akustický soprán saxofon i elektrické nástroje – kytaru a Akai EWI se samplerem. Ti odvážnější si mohli na všechny nástroje zahrát. Akce se účastnili studenti tercií, kvart a kvint.