Krajské kolo v zeměpisné olympiádě

Žáci našeho gymnázia přivezli medailová umístění z krajského kola v zeměpisné olympiádě, která se konala

7. 4. 2011 v Liberci. První místo v kategorii B (sedmé třídy,sekundy), které zaručuje postup do republikového kola

v Plzni, opět po roce vybojoval žák sekundy B Milan Klimeš, přestože v okresním kole skončil na místě druhém.

Druhé místo v kraji získal v kategorii D žák septimy B Jiří Souček (z okresu postupoval jako vítěz). Stříbrná pozice

mu zaručuje účast v republikovém kole zeměpisné soutěže Eurorebus. Oběma chlapcům přejeme v celorepublikovém

klání mladých geografů velmi dobrý výsledek.

Ostatní naši zástupci si vedli též velmi dobře. Nejmladší z nich, Ondřej Vosála, který byl v okresním kole druhý,

se umístil v kategorii A (pro šesté třídy a primy) na 3. místě.  Čtvrté místo získal žák kvarty A David Tichý a

Miroslav Hanzelka ze sexty A skončil na 8. místě. Oba do kraje postupovali z druhé pozice na okrese.

A.Mestek