DALŠÍ POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA!

Studenti naší školy vyhráli okresní kolo soutěže SAPERE, která

se zaměřuje na zdravý životní styl, zdravou výživu, a postoupili

do krajského kola.

 1. místo v kat. ZŠ: Eliška Konečná, Gabriela Lotová, Jakub Tauš

1. místo v kat. SŠ: Eliška Selingerová, Denisa Pavlíčková, Michal Kubát

 Úspěšným studentům blahopřejeme.