Předměty profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu, Česká Lípa, Žitavská 2969, pro rok 2012

V souladu se stávájící legislativou zveřejňuji informaci o profilové části maturitní zkoušky

v roce 2012. Organizace maturitní zkoušky vychází z platné vyhlášky č. 177/2009 Sb. o bližších podmínkách o ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění.

Profilová část maturitní zkoušky se skládá z nabídky předmětů v těchto formách:

Předmět

Forma

Anglický jazyk

ústní

Německý jazyk

ústní

Francouzský jazyk

ústní

Matematika

ústní

Fyzika

ústní

Biologie

ústní

Chemie

ústní

Dějepis

ústní

Zeměpis

ústní

Základy společenských věd

ústní

Informatika a výpočetní technika

ústní

Z této nabídky si žák vybere povinně dvě zkoušky. Termín ústních zkoušek profilové části vyhlašuje ředitel školy pro jarní termín v roce 2012 na dny 21. – 25. 5. (v případě změny podmínek může být tento termín změněn).

Žák Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969 si může vybrat dle platné legislativy maturitní zkoušky maximálně dva nepovinné předměty, a to dle nabídky, která platí pro předměty povinné (viz tabulka).

Další podmínkou pro volbu předmětů profilové části maturitní zkoušky je, že si žák nesmí vybrat týž jazyk, ze kterého konal zkoušku ve společné části maturitních zkoušek.

Dále si nemůže vybrat předmět, ve kterém celková hodinová dotace po dobu vzdělávání nedosáhla nejméně 144 vyučovacích hodin.

Mgr. Stanislav May, Česká Lípa 31. 3. 2011