Národní konference eTwinningu v Praze

Ve dnech 28.4. až 30.4. 2011 se v Praze konala Národní konference eTwinningu. V úvodních proslovech zhodnotil zástupce Ministerstva školství a tělovýchovy Ladislav Bánovec význam mezinárodní spolupráce škol a rozvoj dovedností používat nástroje informačních a telekomunikačních technologií. Ředitelka Domu zahraničních služeb paní Iva Tatarková seznámila všechny přítomné se situací v eTwinningu v současné době. Česká republika je na desátém místě v počtu zaregistrovaných škol v celoevropském měřítku, 2500 MŠ , ZŠ a SŠ z celé republiky je zastupováno čtyřmi tisíci učiteli, kteří pracují na 650 projektech. Každý rok se zvyšuje úroveň projektů a stoupá počet oceněných škol.

Za rok 2010-11 bylo na konferenci rozdáno 77 certifikátů kvality. Jeden z nich putoval do Gymnázia Česká Lípa za projekt, na kterém pracovali studenti sekundy B a který nesl název Four seasons. Potěšující bylo sdělení, že tento projekt se umístil na prvním místě  s nejvyšším počtem bodů, které udělila několikačlenná komise. Protože však podle pravidel eTwinningu nemůže jedna škola vyhrát několikrát za sebou, odnesli jsme si pouze vítězství morální a malé dárky, které studenti jmenovaného projektu dostanou ke Dni dětí.

Na konferenci bylo uděleno 7 národních cen, z nich jedna zůstává v Libereckém kraji, a to ve Střední odborné škole a Gymnáziu v Liberci Na  Bojišti. Oceněné školy dostaly též speciální tabulku na budovu školy o členství v eTwinningu.

diplom_ql.jpg