Volba povinných přemětů v rámci společné části maturitní zkoušky 2012

Česká Lípa dne: 31.5.2011

Rozhodnutí ředitele Gymnázia Česká Lípa

 O volbě povinných předmětů v rámci společné části maturitní zkoušky

 

Určeno pro: uchazeče o studium

Zveřejněno podle paragrafu 78, odst. 6, 7 školského zákona č.561/2004Sb., v úplném znění

Student Gymnázia Česká Lípa si jako 3. povinnou zkoušku společné části maturitní zkoušky bude volit jeden ze všech nabízených okruhů, tj. matematika, občanský a společenskovědní základ a informatika.

Podmínkou pro konání maturitní zkoušky z informatiky je absolvování semináře z tohoto předmětu v posledním roce studia. Pro předměty matematika a  občanský a společenskovědní základ a též není stanovena žádná omezující podmínka.

 

V České Lípě dne 1. 5. 2011                                   Mgr. Stanislav May

                                                                                 ředitel školy