Helena Picmausová v projektu Otevřená věda II

Helena Picmausová ze septimy A se již více než rok účastní projektu Otevřená věda II, který umožňuje cestu na vědecká a výzkumná pracoviště mimopražským studentům, jež mají zájem o přírodovědné a technické obory a chtějí se  pod vedením zkušeného lektora účastnit vědeckých stáží na vědecko-výzkumných pracovištích Akademie věd ČR a výzkumných pracovištích spolupracujících vysokých škol po celé České republice. Studenti mají možnost přímo se podílet, pod odborným vedením, na vědeckém výzkumu, naváží kontakty se špičkovými odborníky v oboru a získají velmi dobrý přehled o aktuálním dění a perspektivách rozvoje vědy a výzkumu. Nejlepší studenti budou své práce publikovat v odborných vědeckých časopisech, zúčastní se studentských konferencí v ČR nebo vystoupí se svým příspěvkem na zahraničních konferencích.

Vědecké stáže probíhají od ledna 2010 do ledna 2012.

Helena výsledky svého dosavadního výzkumu shrnula v práci zařazené do letošního ročníku Středoškolské odborné činnosti, jejíž krajské kolo vyhrála. Příští týden se zúčastní celostátního kola.

Více informací o projekt Otevřená věda je uvedeno na  http://www.otevrena-veda.cz/o_projektu/

Rozhovor s Helenou o její práci v písemné i filmové podobě je uveden dále:

Rozhovor