Zpráva pro maturanty 2011

Žáci bývalých tříd VIII.A, B a 4.A se mohou dostavit v pondělí 20.6. v 11.00 hodin do školy, aby se seznámili s výsledky svých maturitních zkoušek. Informace předají třídní učitelé, rozpis učeben bude uveden na nástěnce suplování.