Opravné maturitní zkoušky

Opravné maturitní zkoušky: 

Ředitel Gymnázia, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace, stanovuje termín opravných ústních zkoušek společné části na 13. září 2011.

Termíny a místa konání didaktických testů a písemných prací určí MŠMT nejpozději do 15. srpna 2011.

v České Lípě, 22. června 2011

Mgr. Stanislav May, ředitel školy