Adaptační kurz 2011

Tradiční adaptační kurz se již posedmé uskutečnil v ubytovně Aero v Holanech. Od 1. do 3. září se zde takřka devadesát studentů prvních ročníků seznamovalo navzájem mezi sebou i se svými novými učiteli. Kohezní hry, exkurze do obory Vřísek a závěrečný turistický orientační závod, to byly hlavní aktivity. Nechyběl však ani  večerní táborák.