Vyberte si, kam chcete jen na Expedici v roce 2012

Plánovat další Expedici musíme už nyní. Máme několik nápadů v různém stupni rozpracování a byli bychom rádi, kdybyste nám napověděli, kam by se vám chtělo nejvíce. Součástí článku jsou krátké návrhy a anketa. A zde můžete také hlasovat: http://hlasov.at/kgzk

Varianta 1 – Rumunsko – Apuseni

Apuseni je nádherná krasová oblast. Hlavní náplní programu by bylo prolézání jeskyní, včetně té nejvyšší v Evropě. Často na divoko, jen s čelovkou a po pás ve vodě. Na divoko by bylo také ubytování – stany, polní kuchyně, záchod v lese, hygiena v potoce. Cena asi 5 400 Kč.

Varianta 2 – Litva + Lotyšsko

Dvě poměrně neznámé země a cestou některé zajímavosti Polska jako Mazurská jezera či město Toruň. V Litvě – moře, Kurská kosa, bludné balvany, Trakai, Hora křížů, v Lotyšsku nejdelší vodopád Evropy či ptačí rezervace. Ubytování lepší, cena mezi 7 – 8 tisíci.

Varianta 3 – Jižní Slovensko, severní Maďarsko

Slovenský kras, nejvyšší hora Maďarska, zříceniny hradů. Ubytování pod střechou. Cena kolem 7 tisíc.

Varianta 4 – Zakarpatská Ukrajina

Krajinou Nikoly Šuhaje, město Lvov, Karpaty. Ubytování skromnější, ale pod střechou. Cena mezi 6 a 7 tisíci.

Varianta 5 – Partnerská města České Lípy

Víte vůbec, s kým se Lípa přátelí? Navštivme polský Boleslawiec, slovenský Bardejov a ukrajinský Užhorod. Ubytování různé, ale pod střechou.   Cena bez jiných zdrojů: mezi 6 a 7 tisíci.

BlueBoard.cz