Novinky z eTwinningu

Minulý  týden získala kvinta B další ohodnocení v eTwinningu, certifikát kvality. Nyní se čeká na to, zda obhájíme svůj certifikát také v mezinárodním měřítku. Projekt se jmenoval Four seasons with eTwinning a spolupracovalo v něm osm evropských škol. Hlavním partnerem byla škola Ruda Slaska (učitelka Weronika Kus), kterou angličtináři z kvinty B v loňském školním roce navštívila. Studenti z kvinty B získali během své práce v eTwinningu celou řadu ocenění. Tři národní certifikáty kvality, dva mezinárodní certifikáty a první místo v Evropské jazykové ceně Label.

quality_label.jpg

eTwinning ve školním roce 2011-12

V letošním školním roce začali pracovat v eTwinningu studenti a studentky sekundy A a B. Studenti sekundy A pracují v projektu A Virtual Journey Around Europe, do kterého je přihlášeno jedenáct evropských škol. Hlavním cílem tohoto projektu je komunikace v angličtině a představení místa, kde žijeme.

Studenti sekundy B pracují v hudebním projektu, který nese název EUrope, což znamená Lano Evropské Unie, hudební lano, které spojuje národy. Zatím jsou v tomto projektu Portugalci, Češi,  Poláci (opět naše Weronika Kus) a Španělé.

Založili jsme také kroužek eTwinningu, který zahajuje svou práci dne 22. září v 13.45 hod v učebně IVT. Do kroužku se přihlásili zejména žáci z primy A a B. Kapacita kroužku je již naplněna.