Anglický časopis R+R pro školní rok 2011-12

Studenti nižšího gymnázia používají ve výuce anglický časopis R+R, který vychází každý měsíc. Předplatné na celý školní rok stojí 135,-Kč (od října).

Časopis distribuuje  Mgr. Naděžda Kadlecová, u které se můžete k jeho odběru přihlásit. Některé třídy po dohodě s angličtináři používají časopis ve škole jako součást výuky, avšak R+R je vhodný i pro individuální studium. Je dobrý na rozšíření slovní zásoby. Přihlášky bereme do  27. září.

Mgr. N. Kadlecová (učebna č. 320)