Den jazyků na Gymnáziu Česká Lípa

Jednou z aktivit při oslavě Dne jazyků na naší škole bylo seznámení s eTwinningem pro třídy sekunda A a sekunda B. Někteří z těchto studentů v programu eTwinning  již pracuji, pro ty ostatní to bylo první seznámení s portálem mezinárodního programu.

Po krátkém seznámení s webovou stránkou následoval kvíz, který měl ukázat, jak se studenti sekundy dokáží orientovat na internetu. Tento kvíz vyplnilo celkem 51 dětí z obou sekund. V sekundě A odpovědělo správně 12 dětí a v sekundě B 17. Z těchto úspěšných luštitelů budou vylosováni vítězové, kteří dostanou drobné ceny.

denjazyku09-11_01.jpgdenjazyku09-11_02.jpg