Chemický jarmark

Dne 23. září se 44 studentů zajímajících se o chemii vypravilo do Prahy na Chemický jarmark. Akci pořádala společnost Česká hlava a představily se na ní různé vysoké školy, výzkumné ústavy či firmy, které mají co do činění s chemii. Řadu pokusů si mohli studenti vyzkoušet, stejně tak jako přístroje policie nebo vybavení protichemické jednotky. Více ve videu: