EYP DAY na Gymnáziu v České Lípě

EYP DAY na Gymnáziu v České Lípě

(EYP – European Youth Parliament)

26. září 2011 se na Gymnáziu v České Lípě uskutečnil tzv. EYP Day, jednodenní akce Evropského parlamentu mládeže s cílem přiblížit práci této organizace. Cílem EYP Day bylo vzbudit ve studentech nejen zájem  o aktuální témata a politiku, studenti měli i možnost zdokonalit se ve vyjadřování vlastních názorů na probíraná témata a rozvíjet schopnost spolupráce v týmu. Veškerá komunikace probíhala v angličtině.

Průběh akce:

Oficiální zahájení– krátké zahájení, při kterém se představili vedoucí komisí

Teambuilding – odbourání zábran v komunikaci mezi jednotlivými členy týmu a sblížení komise

Práce v komisích– debata, usnesení a vytvoření rezoluce, studenti debatovali v angličtině nad zvolenými tématy, kterými byly státní maturity, podpora neziskových organizací , využití jaderné energie a zavedení školních uniforem. Ke každému tématu komise vytvořila rezoluci, kterou musela na závěr ve valném shromáždění obhájit

Valné shromáždění– obhajoba rezoluce a debata o rezolucích ostatních komisí s následným hlasováním

Akce měla u studentů velký úspěch a může být i inspirací pro další školy. Našim studentům dala šanci uplatnit a v mnoha směrech rozvinout své schopnosti, zapojit do diskuzí o evropských i globálních tématech. Dále jim napomohla rozvíjet takzvané „soft skills", tedy komunikační a organizační schopnosti, schopnosti argumentace, rétoriku, konstruktivní diskuzi a práci v týmu.

Mgr. Martina Šimánková

{gallery}eyp_day:::0:0{/gallery}