Astronomická olympiáda 2011

Další ročník AO se koná v pátek 11. 11. 2011 v učebně fyziky. Olympiáda je určena všem žákům školy, zařazení do kategorií podle tabulky. Povolené jsou JAKÉKOLI pomůcky (knihy, počítač, tabulky,…). Zájemci se mohou přihlásit u p. Ježáka do 10. 11. 2011 (čtvrtek).
Kategorie:

AB septima, oktáva
CD kvinta, sexta
EF tercie, kvarta
GH prima, sekunda