Školní zpráva o maturitách je pro českolipské gymnázium velmi příznivá

   V těchto dnech obdržely střední školy v celé České republice takzvané školní zprávy, které obsahují definitivní výsledky společné, tedy státní části maturitních zkoušek po obou termínech roku 2011 (jarním a podzimním). Centrum pro reformu maturit zpracovalo řadu tabulek s přehlednými konkrétními výsledky a analýzami pro každou školu a tyto by se měly stát východiskem pro další práci v maturitních třídách.

   Každou školu ale především zajímá, jak její žáci uspěli v konkurenci s ostatními, a to zejména v týchž či příbuzných oborech. Proto jsme také my výsledky netrpělivě očekávali, i když již první průběžná zpráva po jarním termínu přinesla pozitivní výsledky. A jaké jsou tedy ty definitivní? Velmi solidní, českolipští gymnazisté obsadili v českém jazyce 4. pozici mezi 13 gymnázii v Libereckém kraji, v matematice také 4. pozici mezi 12), v cizích jazycích pak místo páté. V rámci téhož oboru (tedy gymnázií) v celé republice je to pak v češtině 83. pořadí z celkového počtu 362 škol, v matematice 60. pozice ze 300 škol a v cizích jazycích pak 209. místo z 359 zúčastněných gymnázií.

   Podrobnější analýzy přinášejí další srovnání především u komplexních zkoušek, které jsou tvořeny několika zkouškami dílčími. Jedná se o český jazyk a cizí jazyky, kdy maturanti absolvovali didaktický test, dále písemnou zkoušku a ještě zkoušku ústní. Velmi zajímavé je právě porovnání výsledků těchto dílčích zkoušek, přičemž je třeba zdůraznit, že zkouškou z pohledu škol nejobjektivnější je didaktický test, který byl hodnocen přímo v Cermatu, nikoliv na jednotlivých školách (jako písemná a ústní zkouška). A právě v didaktickém testu dosáhli žáci českolipského gymnázia nejlepších výsledků ze všech tří částí zkoušek. Též v porovnání s ostatními maturanty v Libereckém kraji obsadili 1. pořadí v testech předmětů český jazyk a literatura (základní úroveň), dále matematika (vyšší úroveň) a anglický jazyk (základní úroveň). Navíc v rámci celé republiky dosáhli naši matematici v testu až na vynikající 4. místo mezi gymnazisty a v testu z češtiny jsme pak obsadili též velmi pěkné místo 14. Jsme velmi rádi, že výsledky ukázaly, že naši učitelé (a zejména učitelky anglického jazyka) hodnotili při maturitních zkouškách své žáky spravedlivě a vlastně i dosti přísně.

   I přes nařízenou tzv. optimalizaci, kdy Gymnázium Česká Lípa přijde již od září 2012 o jednu třídu osmiletého studijního cyklu, ukázaly výsledky prvních státních maturit, že naše škola obstála v konkurenci ostatních gymnaziálních oborů velmi dobře.

 

Helena Paszeková

zástupkyně ředitele školy