Výtvarná soutěž – Skřítek Podzimníček

1. místo ve výtvarné soutěži Skřítek Podzimníček, vyhlášené Obecním úřadem v Kytlici, získali v kategorii škol naši studenti. Zejména se o tento úspěch zasloužily studentky sekund A a B: Štěpánka Balvínová, Kateřina Čermáková, Anežka Hladíková, Kateřina Bažantová, Elen-Marie Fabiánová a Kateřina Ikrátová, které využily i svého volného času k vytvoření dvou velkých figurálních maleb.

V kategorii jednotlivců se na druhém místě umístila Anežka Hladíková ze sekundy B. Dále se v rámci hodin výtvarné výchovy podíleli na tomto úspěchu všichni žáci sekundy A a B a žáci kvarty B pod vedením paní učitelky Margity Abrmanové. Za odměnu obdrželi kvalitní výtvarné materiály a ručně malovaný zarámovaný diplom.

Výtvarné práce hodnotila veřejnost anonymním hlasováním při návštěvě výstavy na Obecním úřadě v Kytlici. Nebyla to jen veřejnost neodborná, ale hodnocení se účastnili i akademičtí malíři a výtvarní tvůrci z našeho regionu i z Prahy.

Všem zúčastněným blahopřejeme ke společnému úspěchu.

Margita Abrmanová

{gallery}skritek:::0:0{/gallery}