Mladý Demosthenes 2011

Školní kolo soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes

 

Dne 6. 12. 2011 se konalo školní kolo soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes, který každý rok pořádá společnost Tvář nové Evropy (Face of New Europe), s.r.o. ve spolupráci s Moderátorskou školou D3, Katedrou ČJ Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Institutem progresivní komunikace.

Účastníci si vždy připraví jedno až dvouminutový monolog a porota poté hodnotí jejich projev z různých hledisek – hodnotí výběr tématu, volbu výrazových prostředků, využívání prostředků neverbální povahy, celkový dojem atd. Soutěží se ve čtyřech kategoriích – primy a sekundy jsou zařazeny do 1. kategorie, tercie a kvarty do 2. kategorie, 1. a 2. ročník SŠ do 3. kategorie a 3. a 4. ročník SŠ do 4. kategorie.  Vítězové z každé kategorie postupují do regionálního kola.

Naši školu budou v regionálním kole zastupovat tito žáci:

za 1. kategorii Kateřina Walterová z I.A;

za 2. kategorii Petr Paulík z III.B;

za 3. kategorii Zdena Dařílková z 1. A.

 

Vítězům školního kola blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme.