Změna poplatků za stravné

S platností od 1.1.2012 se upravuje stravné ve školní jidelně následovně:

1/ studenti do 15. let: 22,- Kč/oběd

2/ studenti nad 15 let: 25,- Kč/oběd