Studijní a poznávací zájezd do Provence

Ve dnech 10. – 16. dubna 2012 pořádáme studijní a poznávací zájezd do jižní Francie – Provence. Zájemci z řad studentů se co nejdříve (nejdéle do 10. 1. 2012) přihlásí u svých vyučujících francouzského jazyka, popř. u paní Malíkové v kabinetě č. 216.

Cena zájezdu: 6950,-

Do 31. 1. 2012 je nutné zaplatit zálohu 2000,- ; do 15. 3. 2012 zbývající část.

Program ZDE