Výsledky soutěží v uměleckém přednesu pro vyšší třídy G – „Wolkerův Prostějov“

výsledky dále:

Školní kolo – 30. 1. 2012:

  1. místo – Zdena Dařílková – 1. A
  2. místo – Bára Kropáčková – 3. A
  3. místo – Pavlína Šubíková – V. B
  4. místo – Veronika Kučabová – 1. A

dodatečně doporučena k postupu do okresního kola Eliška Selingerová – VIII. B

 

Okresní kolo – 8. 2. 2012 – DDM Libertin Č. Lípa:

 

I. kategorie – 2. místo – Zdena Dařílková – 1. A

                        3. místo – Pavlína Šubíková – V.B

II. kategorie – 1. místo – Eliška Selingerová (VIII. B) a Bára Kropáčková (3. A)

 

Kategorie recitačních souborů – 1. místo- HRK s pásmem poezie Jiřího Dědečka „Klejme píseň dokola“

(pásmo je možné zhlédnout na youtube: Můj film dědeček.wmv)

 

Vítězům blahopřejeme!!!

PhDr. Miroslav Kučaba, Mgr. Jana Šustková