Naše škola se připojila k celoevropské kampani „European e-Skills Week 2012“

Naše škola se připojila k celoevropské kampani „European e-Skills Week 2012“ , která je zaměřena na podporu zdokonalování IT dovedností u široké veřejnosti a na zvýšení motivace mladých lidí ke studiu a práci v IT oborech. Kampaň probíhá od ledna do května 2012 a vyvrcholí během týdne 26. 3. – 30. 3. 2012.

Důvodem kampaně jsou neustále rostoucí nároky na počítačovou gramotnost a IT dovednosti, které jsou v současné době nezbytným předpokladem pro většinu kvalifikovaných pracovních míst.

Z průzkumů vyplývá, že stále klesá zájem mladých lidí o studium IT a technických oborů na středních i vysokých školách. Kampaň „e-Skills Week“ se zaměřuje nejen na základní IT dovednosti, ale také na osvětu v oblasti bezpečnosti internetu, snahu motivovat ke studiu IT, matematiky a přírodních věd, upozorňuje také na nevyrovnanost zastoupení žen a mužů v těchto oborech.

 

Plánuje se velké množství aktivit v podobě konferencí, diskusí, soutěží a workshopů na školách.Za realizaci kampaně zodpovídá organizace European Schoolnet a DigitalEurope, v České republice aktivity „European e-Skills Weeku 2012“ koordinuje  Dům zahraničních služeb.

Naše škola připravuje tyto akce:

Účast na konferenci e-skills dne 26. 3. 2012 v Praze

Převedení studentů a zaměstnanců školy do nového komunikačního prostoru live@edu- seminář o používání tohoto systému pro pedagogy    do března 2012

Uspořádání workshopu pro učitele- zdokonalování jejich ICT dovedností

Studenti vyššího gymnázia se seznámí se všemi on line aktivitami, tvorba plakátu název

 ICI v dnešní společnosti–  soutěž o ceny o nejlepší plakát

Zviditelníme aktivity ICT na škole- prezentace projektů etwinningu na konferenci. Soutěž dětí nižšího gymnázia v tvorbě powerpointových prezentací na téma Můj region- v angličtině

Pomoc při seznámení se s projekty etwinningu studentům z Prievidzy- Obchodní akademie- jsou úplnými nováčky v etwinningu- Vitajte v našom regioně / název projektu /

Duben 2012- děti nižšího gymnázia představí svůj projekt rodičům – Europe- hudební projekt v kombinaci s používáním ICT, výtvarné výchovy  a angličtiny- teamový projekt.

Zábavné odpoledne v učebně ICT pro všechny zájemce- zejména z nižšího gymnázia- seznámení se s aktivitou voki.com , pizap.com,

Naučit studenty tvořit interaktivní plakát edu.glogster.com a po zvládnutí uspořádat soutěž o nejlepší plakát.