Excelence se nám podařila

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo na jaře roku 2011 program s názvem Excelence středních škol 2011. Jde o programové hodnocení škol podle výsledků v soutěžích s cílem podporovat talentované žáky. V prvním (tzv. pilotním) ročníku se porovnávaly výsledky jen nejstarších studentů v patnácti vybraných soutěžích, a to v krajských, ústředních a mezinárodních kolech.

Do soutěže se školy hlásily dobrovolně a k vyhodnocení došlo na počátku roku 2012, kdy MŠMT rozdělilo mezi 291 středních škol celkem 20 milionů korun. Hodnotilo se bodově, a to pořadí žáků v jednotlivých soutěžích, přičemž většina soutěží byla přírodovědného a technického zaměření.

Gymnázium Česká Lípa dosáhlo v tomto hodnocení velmi dobré umístění, obsadilo v tomto celostátním žebříčku 57. místo a obdrželo finanční odměnu ve výši 102 360 Kč. Mezi krajskými školami jsme dosáhli na šestou příčku (ze 14 zúčastněných SŠ). Z nemalé finanční odměny máme pochopitelně velkou radost, navíc toto hodnocení ukazuje, že v konkurenci mezi ostatními školami naše gymnázium rozhodně obstojí.

Celkové výsledky jsou uvedené na webových stránkách MŠMT – konkrétně zde:

http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-programu-excelence-strednich-skol-2011?highlightWords=excelence