Testování počítačových dovedností na Gymnáziu Česká Lípa v rámci eskills week

Studenti si mohli test vyzkoušet během hodin IVT. Celkem se zúčastnilo 187 studentů. Maximální počet v % 100, celkový průměr školy je 58 %.

Některé statistické údaje:

Počet testovaných studentů na nižším gymnáziu byl 65. Nejvíce – 83 % – dosáhli tři studenti z tercie A:  Kašpar Ludvík, Reichertová M. a Rücklová K. Blahopřejeme jim.

Na vyšším gymnáziu bylo testováno 122 studentů. Nejvyšší počet – 100 % – získal Šimon Lomič. Stal se tak absolutním vítězem v celé škole.

Celostátní průměr v době, kdy byl tento článek psán, byl 49 %. Naše škola je tedy nad celostátním průměrem.

Informace dodali Mgr. Michaela Tomková a Miloslav Sviták.