Zúčastnili jsme se Národní výběrové konference Evropského parlamentu mládeže

Národní výběrová konference je tradičně hlavní akcí EPM v ČR, které se účastní více než 70 středoškolských studentů z ČR (delegátů) a dalších zhruba 30 – 40 členů organizačního týmu (tvoří ho zejména zkušení členové EPM z Irska, Norska, Ukrajiny a dalších zemí).

Hlavním cílem této akce bylo vybrat dva školní týmy reprezentující Českou republiku na příštích dvou velkých mezinárodních zasedáních, dále šlo o výběr reprezentantů pro několik regionálních fór EPM po celé Evropě.

Pracovními jazyky NVK jsou angličtina a francouzština. V průběhu zasedání spolupracují studenti z různých škol v komisích, které si sami zvolí podle toho, jaká témata osobně preferují – ať už jde o problematiku ekonomickou, environmentální nebo třeba zahraničně-politickou.

Naše družstvo ve složení Ondřej Soukup, Ondřej Bičiště (VI.A), Marie Tomášková, David Máška (VIII.A) a Eliška Šanderová (VII.B)  si účast na této významné akci  vybojovalo v lednovém předkole v konkurenci žáků celkem z 24 středních škol. Žáky na akci doprovázela Mgr. Jana Triguinho, vyučující anglického jazyka. Setkání se konalo 22. – 25.3. v Karlových Varech.

 

V soutěži  o postup na další zasedání si naši reprezentanti vedli velmi dobře. Nejúspěšnější byl  hlavní organizátor celé skupiny Ondřej Soukup, který byl vybrán na hlavní mezinárodní zasedání, které se bude konat pravděpodobně v Amsterodamu na podzim 2012. Marie Tomášková pak byla pozvána na výše zmíněné regionální evropské fórum.

A jak sami studenti hodnotí svoji účast na této významné akci?

Marie T.: Byla jsem neuvěřitelně šťastná, že jsem si opět procvičila angličtinu, a velice překvapená, kolik různých lidí se tam sešlo – byli to většinou lidé v mém věku a musím jim přiznat, že měli neuvěřitelný přehled ohledně situace v celém světě a měli velkou chuť dokázat, že i mladší generace je schopna řešit problémy na evropské úrovni. V rámci mého týmu jsme měli dobré vztahy a myslím, že naše "resolution" se povedla (podotýkám, že rezoluce, které prošly hlasováním, budou opravdu předány evropskému parlamentu). Z celého setkání jsem si odnesla nezapomenutelné zážitky na teambuldingové hry, získala několik nových přátel a poučení, že tvrdá práce se někdy vyplatí.

 

Eliška Š.: Jsem ráda, že jsem se akce mohla zúčastnit, protože to byla výborná zkušenost. Mimo to, že jsme každý den od rána do noci pracovali, jsem také poznala plno nových přátel z celé republiky. Nejtěžší pro mě bylo používání angličtiny, která byla velmi formální a týkala se speciálních věcí. To vyžadovalo nejen vyhledání příslušných informací o tématu, ale také konkrétní slovní zásobu. Závěrečné General Assembly se konalo v Grandhotelu Pupp, což dodávalo celé věci na formálnosti. A také jsem zde byla poprvé.  

 

Ondra S.: Já osobně s podobnými akcemi již nějakou zkušenost mám, a tak jsem přijel s velkým očekáváním. Celé čtyři dny jsme neustále pracovali, seznamovali se s novými lidmi, učili se novým věcem a to celé v angličtině.

Hlavní náplní bylo řešení skutečného problému evropských rozměrů, přičemž jsme byli rozděleni do skupin podle typu problému. Cílem bylo vytvoření rezoluce, která vznikla diskutováním v týmu, kde se všichni museli shodnout. A to vůbec není tak jednoduché, jak se může zdát.

Nakonec skupiny své  rezoluce prezentovaly na General Assembly, kde bylo potřeba je náležitě obhájit. Celkově hodnotím tuto konferenci velmi pozitivně díky výsledkům i zkušenostem zde získaným.

 

Ondra B.:

EYP v Karlových Varech se svými kolegy beru jako velkou zkušenost. Čtyři dny plné aktivit, her, přemýšlení, legrace, kolektivní činnosti, soustředění.  Když se řekne „EYP“,  vybaví se mi  inteligentní, přátelská skupina lidí se snahou podpořit svět svými nápady a řešeními.

{gallery}eyp_2012:::0:0{/gallery}