Zpráva o hospodaření OS rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa za rok 2011

Zpráva o hospodaření OS rodičů a přátel Gymnázia Česká Lípa za rok 2011

zpracovaná k datu 31.12. 2011 (výpis z KB k 14.12.)

 

 

K 1. 1. 2011 bylo na běžném účtu  53.617,29 Kč a v pokladně 250 Kč,

celkem 53.867,29  Kč.

 

K 14. 12. 2011 bylo na běžném účtu 46 682,53 Kč a v pokladně k 31.12. 5 042 Kč,

celkem 51 724, 53 Kč.

 

Příjmy:            členské příspěvky                               93 050,-

                        peněžní dary                                      10 000,-

                        úroky u běž. účtu                                      15,24

 

Příjmy celkem:                                                     103.065,24 Kč  

 

Výdaje:           kulturní akce (plesy), nep. dary         10.500, –

                        soutěže a olympiády                          25.019,-

                        exkurze, kurzy, pobyty                      43.148,-

                        odměny                                              20.431,-

                        ostatní (poplatky aj.)                            3.598,-

                       

Výdaje celkem:                                                      102.696,- Kč

 

Hospodářský výsledek roku 2011:  (+ příjmy / – výdaje)             + 369,24 Kč

 

 

Zpráva projednána a schválena na schůzi valné hromady OS 19. 4. 2012.

 

 

                                                                                              Mgr. Jitka Stowasserová

                                                                                              předsedkyně výboru OS