Německé reálie jinak

Při tématech, jakými jsou například dějiny německy mluvících zemí nebo jejich reálie – v podstatě zeměpis, většina studentů očekává několik hodin nudného výkladu, faktů, tabulek a dat. To, že reálie nemusí být jen strohé čtení a biflování, jsme si vyzkoušeli na středeční hodině v 8 ráno a reálie jsme pojali jako ochutnávku tradičního dortu Schwarzwald.

Jedná se o třešňový dort ze spolkové země Bádenska – Würtemberska, jejímž hlavním městem je Stuttgart. Z oblasti pohoří Schwarzwald, kde ve výšce 1078 m.n.m. pramení Dunaj, pochází nejen tento zákusek, ale i šunka nebo typické  hodiny s kukačkou. Ty zatím v naší třídě nevisí, ale kdo ví? Třeba si je přivezeme při příštím výměnném pobytu.

Mgr. Veronika Vosálová

foto