Cena za Photo Competition jde do kvinty B

V celostátní soutěži, kterou organizoval anglický časopis Bridge, získala jednu z cen naše studentka Klára Teplá z kvinty B.

Jednalo se o fotografickou soutěž na téma „The right time, the right angle“. Klára vyhrála OXFORD STUDIJNÍ SLOVNÍK.

Blahopřejeme a děkujeme za účast a reprezentaci naší školy.

Mgr. N. Kadlecová