Předávání maturitních vysvědčení

Organizační pokyny

Časový harmonogram – 4.A od 14.00 hod.
VIII.B od 15.00 hod.
VIII.A od 16.00 hod.

Předávání probíhá v Biberově síni Okresního vlastivědného muzea v České Lípě, vstup do budovy z ulice P. Zdislavy, tj. vchod do ambitu.
Maturanty žádáme, aby se dostavili vždy 20 minut před zahájením předávání.