Třetí místa v NÁRODNÍM KOLE – v kategorii mladších i starších !

foto

  V letošním roce oslaví přírodovědný kroužek Ekokřečci 10 let existence. Můžeme říci, že existence velmi úspěšné. Devětkrát se probojoval do národního kola soutěže Zelená stezka – Zlatý list. V letošním roce studenti s přehledem vyhráli kolo krajské a opět postoupili do kola národního, které se konalo na jižní Moravě.

 

 Zde měli  možnost po celý týden  navštěvovat odborné exkurze a zajímavé přednášky. Z akcí, kterých se mohli účastnit, můžeme jmenovat např.  poznávání rostlin, kroužkování ptáků, chytání netopýrů, lov hmyzu, raků a jiných breberek, pokládání živochytek, určování hornin. Na závěr pobytu se konala vlastní soutěž, která měla 13 stanovišť, na nichž soutěžící poznávali přírodniny a zodpovídali otázky z nejrůznějších oblastí biologie. Součástí stezky byla i obhajoba práce pro přírodu. Zde soutěžní tým seznamuje ostatní s tím, co během roku pro přírodu udělal. Náš kroužek spolupracuje se všemi CHKO, s nimiž Česká Lípa sousedí. Z akcí můžeme jmenovat např. úklidovou brigádu na Panské skále, sázení stromečků, likvidace buřeně, odklízení obalů kolem stromků na Jezevčím vrchu, brigádu v CHKO Kokořínsko. Po sečtení bodů ze všech stanovišť se tým mladších i starších mohl radovat ze skvělého 3. místa.

 

Za  vynikající reprezentaci školy děkujeme studentům

I.B (kat. mladší) – Katka Hrdinová, Ema Jeřábková, Adéla Smrčková, Ondra Reichl, Nicolette Schelzigová,

                              Michal Eisenberger

III.A, III.B (kat. starší) – Ondra Volejník, Petr Myslík, Ludvík Kašpar, Honza Kytka, Petr Paulík, Milan Klimeš

 

Mgr. Lenka Tulková

foto