Umělecké úspěchy

Naši studenti vítězí nejen v olympiádách vyučovaných předmětů, ale i v uměleckých disciplínách.

V závěru školního roku nás potěšilo 2. místo Radany Lukovičové (3. A) v celostátní soutěži Vorlesewettbewerb. Zaujala porotu v Pardubicích svým výkonem v uměleckém přednesu jedné pohádky bratří Grimmů v němčině.

Známý „olympionik“ Michal Vokurka (4. A) se s naší školou rozloučil dvojnásobným úspěchem. V internetové soutěži „Škola základ života“ o nejlepší epigram či aforismus pro studenty gymnázií ČR získal 1. místo za epigram a 3. místo za aforismus. V porotě byli slavní básníci Jiří Žáček a Jan Vodňanský.

Michalův vítězný epigram nám mluví z duše:

Koukám do klíčové zdířky,

vyhlížím světlejší zítřky.

 

PhDr. Miroslav Kučaba