Info pro maturitní ročníky – důležité

Studenti maturitních ročníků,

pod tímto odkazem naleznete soubor s rozdělením povinně volitelných předmětů – tzv. 2 ze 7 – do bloků pro rozvrh. Vaším úkolem je:
1/ překontrolovat, zda se v seznamech nacházíte a zda odpovídají předměty vaší volbě
2/ pokud jste označení žlutě, je vaším úkolem si zvolit takovou kombinaci předmětů, která se nachází v blocích a svoji volbu pak oznámit po nástupu do školy (většinou se jedná o chemii, která se neotevírá, nebo je vaše kombinace neumístitelná do bloků).

Děkuji za spolupráci.

Mgr. Radim Fojtů