Informace k seminářům pro 3. a 4. + VII. a VIII. ročník ve školním roce 2012-2013

Vážení studenti,
v tomto odkazu najdete seznamy se skupinami volitelných předmětů (tzv. seminářů), zkontrolujte, zda je Vaše jméno uvedeno správně u obou Vámi zvolených předmětů + zda se Vám v blocích zvolené předměty nekryjí.

Případně připomínky a změny přijďte řešit s p. Paszekovou v těchto termínech:
a) žáci 4.+VIII. roč. – do pátku 7. 9.
b) žáci 3. a VII. roč. – do čtvrtka 13. 9.
Děkuji.

Mgr. Helena Paszeková