Informace pro žáky a rodiče

Úprava rozvrhu s platností od 10. 9. 2012.

Bližší informace o důvodech rozvrhových změn jsou rozeslány žákům i rodičům pomocí kontaktů v systému Bakalář.

Nová verze rozvrhu bude zveřejněna nejpozději 9.9. v podvečer.