Informace výchovného poradce

Výchovný poradce: Mgr. Martin Aschenbrenner

Kabinet: č. 323 (sektor B 3)

Telefon: 487 829 123

E-mail: aschenbrennerm@gymcl.cz

Konzultační hodiny: Průběžně po celý týden, delší konzultace vždy dle dohody,. krátké dotazy kdykoliv o přestávce či volné hodině výchovného poradce dle jeho rozvrhu.

 

Řeší zejména:

–          výchovné problémy

–          problémy  učení

–          problematiku poruch učení a chování, kontakty s pedagogicko-psychologickou poradnou

–          volbu povolání, dalšího studia


Problémy žáků ve škole i problémy rodinné je možno konzultovat a řešit ve Středisku výchovné péče: www.svpcl.cz

Přehledné informace o vysokých školách:
https://www.studuj.to/
https://www.facebook.com/studujto/?ref=br_rs