Maturitní zkoušky 2012 = velký úspěch pro naši školu

Nejdůležitější zprávou minulého týdne bylo pro všechny střední školy zveřejnění kompletních výsledků státních maturit v přílohách pátečních a sobotních Lidových novin (26. a 27. 10.). Cermat tyto výsledky uvolnil po právním sporu vedeném těmito novinami, o povolení vydat výsledky rozhodlo nové vedení MŠMT.

Lidové noviny též upozorňují, že loňský žebříček nejlepších škol  (2011) nebyl zpracován průkazným způsobem, výsledky z různých částí zkoušek, různého počtu žáků i obou úrovní obtížnosti byly pomocí koeficientů převedeny do jediného čísla. Jistě přesnější a  zejména pro rodiče a žáky více vypovídající   jsou otištěné přehledy ve třech hlavních předmětech: český jazyk a literatura, anglický jazyk a matematika za rok 2011 i 2012.  Je zde totiž možnost porovnat konkrétní výsledky různých škol  v kraji i celé republice  či výsledky jednotlivých škol dle typu. A to samozřejmě zajímá i nás. Z množství zveřejněných tabulek jsme vybrali a porovnali:

1)      výsledky naší školy a výsledky všech gymnázií v Libereckém kraji, abychom viděli, na kolikátém místě v pomyslném krajském žebříčku se naše škola umístila,

2)      výsledky naší školy v didaktických testech  ČZ, AZ  a MZ a písemné práci AZ v rámci celé ČR  – protože to jsou testy jednotně (objektivně) hodnocené Cermatem a  zároveň jejich výsledky nebyly zpochybněny (na rozdíl od DT MV a PP ČV i  ČZ).

Snažili jsme se vytvořit co nejjednodušší a nejpřehlednější tabulku, kterou nyní předkládáme. Čísla představují tzv. percentil, úspěšnost v jednotlivých testech (čím vyšší číslo, tím lepší výsledek). Tabulka na rozdíl od přehledů v LN uvádí jen výsledky povinných zkoušek. Důvodem je skutečnost, že tzv. povinně volitelné předměty absolvovali pouze jednotliví žáci v rámci nepovinných zkoušek.

Vysvětlení zkratek: DT = didaktický test, PP = písemná práce, UZ = ústní zkouška

                                 ČV – ČZ = český jazyk, vyšší – základní úroveň obtížnosti

                                AV – AZ = anglický jazyk, vyšší – základní úroveň obtížnosti

                               MV – MZ = matematika, vyšší – základní úroveň obtížnosti

G ČL

ČV

DT

ČV

PP

ČV

UZ

ČZ

DT

ČZ

PP

ČZ

UZ

MV

DT

MZ

DT

AV

DT

AV

PP

AV

UZ

AZ

DT

AZ

PP

AZ

UZ

percentil

2011

90

93

96

86

88

92

85

85

94

89

100

91

83

74

percentil

2012

89

77

90

87

69

91

64

87

95

99

93

93

95

86

Pořadí v kraji 2012

2.

7.

6.

1.- 2.

6.

2.- 3.

4.- 5.

1.

1.

1.

2.

1.-2.

1.-3.

4.

Pořadí výsledků G ČL  v rámci ČR

 

 

 

29 škol lepší výsledek,

31 škol stejný

 

 

 

8 škol lepší výsledek,

1 škola stejný

 

 

 

10 škol lepší výsledek, 10 škol stejný

15 škol lepší výsledek, 6 škol stejný

 

 

 

 

Několik krátkých komentářů k tabulce a co lze z tabulky vyčíst:

·         Výsledky v roce 2011 jsou v tabulce uvedeny pro porovnání s rokem 2012, výsledky se příliš neliší. To se obvykle vykládá jako ukazatel kvality, standardu školy (pro úplnost: v roce 2011 byly písemné práce hodnoceny přímo na školách, v r. 2012 školenými hodnotiteli v Cermatu, ovšem u PP ČZ došlo k tisícům stížností a toto hodnocení bylo poněkud zpochybněno, problém vznikl též u DT MV, kde byl test příliš těžký na vypracování ve stanoveném čase, i proto jsou tyto dva výsledky v r. 2012 na naší škole horší než v r. 2011 ) .

·         Naším úplně nejlepším výsledkem je úspěšnost v DT MZ, kdy v kraji jde o nejlepší výsledek a v republice jsme v tomto testu devátou nejlepší školou!!! Sluší se na tomto místě poděkovat zejména vyučujícím matematiky ve třídách maturitního ročníku – RNDr. Jitce Gabrielové a Mgr. Aleně Sychrovské. Test přitom nepsalo málo žáků – matematiku si jako povinný druhý maturitní předmět zvolilo 40 našich maturantů.

·         Vynikající výsledky jsou i v anglickém jazyce – a to jak v DT, tak v PP v obou úrovních. Základní úroveň konalo 41 maturantů, kdežto vyšší úroveň jen tři z nich.  Nejlepší úspěšnost v kraji máme v DT AZ společně s Gymnáziem F. X. Šaldy, v PP AZ dosáhla percentilu 95 celkem tři gymnázia, kromě našeho i  frýdlantské a jablonecké v ulici Dr. Randy.  Podobně jako v matematice patří i tyto výsledky ke špičce v rámci celé republiky. Naše maturanty připravovaly Mgr. Triguinho, Mgr. Švajdová  a Mgr. Gebauerová.

·         U DT ČZ 2012 jsme dosáhli nejlepšího výsledku v našem kraji společně s Gymnáziem F. X. Šaldy v Liberci a jde o 30. nejlepší výsledek v rámci celé ČR. Test psalo 87 z  89 maturantů. Vyučujícím češtiny byli PhDr. Kučaba, Mgr. Hluštíková a Mgr. Mayová.

·         Velké rozdíly v počtech žáků konajících  vyšší  nebo základní úroveň  byly s největší pravděpodobností na všech školách, protože maturanti nejsou nijak motivováni k volbě vyšší úrovně. Na naší škole jde ve všech předmětech o 2-3 nejlepší žáky. Tyto výsledky jsou pro nás sice rovněž velmi příznivé, ovšem neposkytují tak ucelený obraz o výsledcích jako výsledky zkoušek v základní úrovni obtížnosti.  

·         Výsledky ústních zkoušek a v českém a anglickém jazyce záměrně nezdůrazňujeme, protože hodnocení probíhá na jednotlivých školách – i když podle stejných kritérií. Ovšem horší umístění v porovnání zejména s didaktickým testem může znamenat i to, že učitelé byli v hodnocení přísnější, náročnější.

Jsme velmi rádi, že můžeme prezentovat takové výsledky. Ukazují totiž, že mezi gymnázii v našem kraji se rozhodně neztrácíme – a za vynikající považujeme výsledek i ve srovnání v rámci republiky.  

Na závěr samozřejmě připomínáme, že úplné přehledy výsledků škol ve všech krajích jsou k dispozici v přílohách Lidových novin z 26. a 27. 10. 2012.

 

Helena Paszeková, zástupkyně řed. školy