Pro maturanty 2014

Žáci mají možnost nechat si zaslat některé dokumenty s výsledky zkoušek e-mailem

Aktuální informace pro maturanty 2014 ke dni 28. 4. 2014

Rozpis maturitních zkoušek

Termíny konzultací


MŠMT zveřejnilo zkušební schéma písemných maturitních zkoušek ve společné části:
Více informací najdete zde:
http://www.novamaturita.cz/sdeleni-msmt-u-jednotne-zkusebni-schema-maturitni-zkousky-v-jarnim-zkusebnim-obdobi-2014-1404036734.html

Termín ústních zkoušek společné i profilové části MZ 2014: 26.-30. 5. 2014, harmonogram zkoušek bude žákům k dispozici v dubnu.


Upozorňujeme studenty maturitních ročníků na tyto informační materiály k maturitním zkouškám:

Maturitní zpravodaj

Maturitní vyhláška

www.novamaturita.cz

 

Maturitní zkoušky v roce 2014 – informace o společné části a profilové části maturitní zkoušky


Školní seznam přečtené literatury k MZ 2014

Maturitní témata