Školní kolo soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes

Dne 14. 12. 2012 se konalo školní kolo soutěže v umění komunikace Mladý Demosthenes, který každý rok pořádá společnost Tvář nové Evropy (Face of New Europe), s.r.o. ve spolupráci s Moderátorskou školou D3, Katedrou ČJ Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Institutem progresivní komunikace.

Účastníci si vždy připraví jedno až dvouminutový monolog a porota poté hodnotí jejich projev z různých hledisek – hodnotí výběr tématu, volbu výrazových prostředků, využívání prostředků neverbální povahy, celkový dojem atd. Soutěží se ve čtyřech kategoriích – primy a sekundy jsou zařazeny do 1. kategorie, tercie a kvarty do 2. kategorie, 1. a 2. ročník SŠ do 3. kategorie a 3. a 4. ročník SŠ do 4. kategorie.  Vítězové z každé kategorie postupují do regionálního kola.

Naši školu budou v regionálním kole zastupovat tito žáci:

za 1. kategorii Anna Srnková ze II.A;

za 2. kategorii Diana Rybová z IV.A;

za 3. kategorii Ondřej Janoušek z V. A.

 

Vítězům školního kola blahopřejeme a všem účastníkům děkujeme.