Olympiáda z německého jazyka

Od října se studenti německého jazyka připravovali na školní kolo jazykové olympiády, které se konalo 18.12. 2012.

Ve třídě 2.A se s nadšením přihlásili všichni studenti, a proto bylo nutné uspořádat nejprve třídní kolo, které jsme realizovali historicky poprvé, a teprve z toho kola postoupilo pět nejlepších do kola školního. Studenti se pečlivě připravovali a při zkoušení prokázali schopnost zorientovat se v daném tématu,  improvizovat a  v němčině rychle reagovat.

Školní kolo proběhlo opět v přátelské atmosféře. Studenti soutěžili s 10 tématy z běžného života a reálií německy mluvících zemí. Po úvodním krátkém osobním pohovoru následovala prezentace vylosovaného tématu, popis obrázku a na závěr  praktická komunikační situace z běžného života. Z původního počtu 9 studentů se školního kola zúčastnilo pouze 5, neboť ostatní bohužel onemocněli.

1. místo získala Marie Skočovská ze třídy 3. A, na 2. místě se umístila Hana Nguyen z 2.A, 3. místo obsadil Tomáš Kučera, 4. místo Dominika Röslerová a 5. místo Nikola Herpaiová, všichni ze 2.A.

Marie Skočovská a Hana Nguyen postupují do okresního kola, které se koná v únoru v DDM Libertin.

Všem studentům gratulujeme a děkujeme za odpoledne příjemně strávené konverzací v našem oblíbeném jazyce.

Mgr. Veronika Vosálová a Mgr. Daniela Hronzová