Den s vědou a technikou

Na Gymnáziu v České Lípě proběhla ve čtvrtek 20. 12. zajímavá akce podporující přírodovědné a technické vzdělávání.

Žáci prim až kvart absolvovali v tento den výuku velmi netradičně. Do školy přijeli studenti a učitelé z různých fakult Technické univerzity v Liberci s osmi typy různých tematických programů orientujících se na nejmodernější technologické postupy a výsledky vědeckého bádání. 

Žáci se v průběhu dopoledne seznámili např. s principy optických bezkontaktních 3D skenerů a využití digitalizace v praxi. Populárně naučným způsobem jim byly předvedeny  funkce 3D tiskáren a jejich reálné využití. Zhlédli videa mnoha unikátních technologií výroby technikou 3D  tisku.  Zážitkem byly demonstrace modelů neuvěřitelných tvarů a konstrukcí, které lze vyrobit pouze těmito postupy.

Seznámili se také se základními principy „nanosvěta“. Při této hodině absolvovali různé pokusy s balónky. Zajímavý byl  demonstrační pokus například s bonbony Mentos,  dietní Coca-colou, ale i s dalšími materiály. Žáci získali též poznatky z oblasti konstrukce automobilů. V programu moderní textilní techniky mohli otestovat  svou zručnost a šikovnost, program textilní materiály byl zaměřen na to, jak je možné vyrobit nanovlákno na nanokolovratu. Nové poznatky získali žáci i v tématech mikrobiologie nebo intermetalika a geopolymery.

V rámci jednotlivých programů nechyběly ani soutěže o zajímavé ceny.

Den s vědou ukázal žákům vědu a techniku jako zajímavé oblasti, kde mohou v budoucnu najít své perspektivní uplatnění.

{gallery}den s vedou:::0:0{/gallery}