Další velký úspěch školy – Excelence 2012

Excelence je programové hodnocení škol vyhlášené MŠMT podle výsledků v soutěžích. V loňském kalendářním roce proběhl druhý ročník tohoto programu, tedy Excelence 2012. Zatímco v prvním (tzv. pilotním) ročníku se porovnávaly výsledky jen nejstarších studentů v patnácti vybraných soutěžích, a to v krajských, ústředních a mezinárodních kolech, 2. ročník byl rozšířen jednak o další žákovské kategorie a též soutěží přibylo. Školy však nadále mohly získávat body pouze za umístění svých žáků na předních místech v krajských či vyšších kolech soutěží. 

23. ledna 2013 byly na webových stránkách  MŠMT zveřejněny výsledky. Mezi 385 středních škol celkem 20 milionů korun. A toto vyhodnocení je pro naši školu vynikající: Gymnázium Česká Lípa dosáhlo velmi dobrého umístění a obdrží finanční odměnu ve výši 205 020 Kč. Mezi školami Libereckého kraje jsme dosáhli na druhou příčku (celkem z 19 SŠ, které nějakou dotaci za výsledky svých žáků dostaly). Jak též uvádí tisková zpráva MŠMT, jen 56 škol z celé republiky získalo částku převyšující 100 000 Kč. A pouhých 14 škol dosáhlo částky vyšší než naše gymnázium.

Z nemalé finanční odměny máme pochopitelně velkou radost, navíc toto hodnocení ukazuje, že v konkurenci mezi ostatními školami v  kraji je naše gymnázium na výborné úrovni. Na skvělém výsledku se podílela přední umístění v soutěžích spojených s řadou předmětů  počínaje matematikou, chemií, fyzikou a biologií přes cizí jazyky až k programování či zeměpisu.

Celkové výsledky jsou uvedené na webových stránkách MŠMT – konkrétně zde:

http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-rozvojoveho-programu-excelence-strednich-skol-2012?highlightWords=excelence+2012

a tisková zpráva MŠMT se nachází zde:

http://www.msmt.cz/pro-novinare/ministerstvo-skolstvi-loni-prostrednictvim-programu

Helena Paszeková