Regionální kolo v soutěži v umění komunikace Mladý Demosthenes

Dne 25. 2. 2013 se na TU v Liberci konalo regionální kolo již 6. ročníku soutěže Mladý Demosthenes, v níž žáci a studenti rozdělení do 4 kategorií soutěží v řečnickém umění. Naši školu vzorně reprezentovali tito soutěžící:

za 1. kategorii Anna Srnková ze IIA – umístila se na 2. místě;

za 2. kategorii Diana Rybová z IVA – umístila se na 2. místě;

za 3. kategorii Ondřej Janoušek z VA – umístil se na 1. místě a postupuje do krajského kola.

Soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme k úspěchu.