CELOSTÁTNÍ KOLO FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY

Na základě výsledků krajského kola 54. ročníku Fyzikální olympiády, které proběhlo v lednu v jednotlivých krajích a zúčastnilo se ho 103 soutěžících, byli nejlepší řešitelé pozváni na celostátní kolo. Toto kolo trvá čtyři dny. Tentokrát se konalo v termínu 26. 2.–1. 3. 2013 (úterý až pátek) v Brně. Zúčastnilo se ho 50 soutěžících, z nich 12 bylo vyhlášeno za vítěze celostátního kola, dalších 27 za úspěšné řešitele.
Naši školu skvěle reprezentoval MIROSLAV HANZELKA. Umístil se na 9. místě a byl zařazen mezi vítěze celostátního kola FO.

Gratulujeme a za skvělou reprezentaci děkujeme. Jitka Gabrielová