Českolipské gymnázium úspěšně nastartovalo spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci

Již druhý "Den s vědou a technikou" připravili v pátek 15. března studenti a učitelé z Technické univerzity v Liberci – tentokrát pro žáky vyššího stupně Gymnázia v České Lípě.

Technická univerzita tak chce netradičním způsobem oslovit žáky gymnázia a získat je pro studium přírodovědných a technických oborů.

V průběhu čtyř vyučovacích hodin žáci absolvovali zajímavé interaktivní programy a měli možnost konfrontovat naučenou teorii s poznatky dotýkajícími se praktického života.

Při poznávání principů „nanosvěta“ viděli pokus, jak hoří nanoželezo, a vyzkoušeli si výrobu nanovlákna pomocí jednoduchého nanokolovratu.

Praktickým hlavolamem bylo sestavit tříválcový motor a poznat materiály, ze kterých jsou části motoru vyrobeny.

Žáci se dozvěděli řadu informací o „nových chytrých materiálech“ a některé vlastnosti těchto neobvyklých materiálů si mohli také prakticky vyzkoušet.

Populárně naučným způsobem byly studentům předány informace o funkci a využití 3D scannerů a 3D tiskáren.Velmi zajímavé byly ukázky modelů neuvěřitelných tvarů a konstrukcí, které lze vyrobit právě díky 3D tiskárnám.

Další program osvětlil fungování jaderné elektrárny, žáci se seznámili s principem štěpné reakce, funkcí jaderného reaktoru a výrobou elektrické energie z jádra.

Den s vědou a technikou ukázal našim studentům, že se nemusejí přírodních věd a techniky bát a že právě v těchto oblastech je možné hledat perspektivní uplatnění.