Krajské kolo soutěže ve francouzštině

Dne 21. 3. 2013 se šest našich studentů zúčastnilo krajského kola soutěže ve francouzštině. Vlastní soutěž se skládá z několika částí – z porozumění poslechu, popisu obrázku a konverzace na vybrané téma. V letošním ročníku naši studenti obsadili následující místa:

v kategorii A1 – Magdalena Samcová z IIIA 11. a Vilém Hron z IIIB 7. místo

v kategorii A2 – Kristýna Týlová 6. a Ondřej Volejník 2. místo (oba z IVA)

v kategorii B2 – Kateřina Hodanová 11. a Radka Štroblová 10. místo (obě z 1A).

O jednotlivých umístěních vždy rozhodovalo jen několik málo bodů, protože výkony všech byly velmi vyrovnané.

Všem soutěžícím děkujeme za účast a blahopřejeme!