City Bound Europe – dobrodružství v Římě

Od 1. až do 7. dubna se několik studentů našeho gymnázia zúčastnilo projektu City Bound Europe, který probíhal v Římě.
Jedná se o projekt výměny mládeže členských zemí EU, jehož cílem je nabídnout dobrodružství a aktivní používání angličtiny pro mladé lidi od 13 do 17 let během poznávání evropských metropolí. Akci pro ně zprostředkovalo novoborské občanské sdružení Křišťálový klíč (www.kristalovyklic.cz), které navázalo spolupráci s hlavním partnerem projektu pro ČR, o.s. Tmelník z Mělníka (www.tmelnik.cz).

Během celého týdne měli Češi, Němci, Italové a Španělé možnost poznat nejznámější římské památky,a osvojit si formou her nejrůznější týmové strategie.Mladí lidé byli vedeni k tomu, aby se v rámci týmu, který vždy tvořilo několik národností, uměli domluvit na plnění nejrůznějších úkolů. Ať už se to týkalo společného vaření nebo vytvoření společného projektu. Na konci týdne se i zúčastnili flash mob na rušném náměstí Piazza del Popolo. Flash mob je blesková zábavná akce, při níž se náhle vyskytne vícero lidí v předem určený čas na předem určeném místě spojených jistou společnou myšlenkou (stejné oblečení, chování apod.),udělají něco bizarního a ryche zmizí. Projekt City Bound V Římě se nám všem líbil a zejména po příletu do Prahy, kde byly 4°C, si všichni z nás dokázali představit prodloužení pobytu ve slunném Římě o další týden, které však, bohužel, nenastalo.

Za účastníky projektu z Gymnázia v České Lípě :Petr Paulík, Petr Šimánek, Jan Lepšík a Ema Jeřábková