Krajské kolo soutěže SOČ

V úterý 14. 5. se v Liberci konalo krajské kolo soutěže SOČ (studentská odborná činnost), v níž nás letos se svými odbornými pracemi reprezentovaly dvě studentky. Lenka Ročková ze 2. A vybojovala se svou prací Natura 2000 a ochrana přírody krásné druhé místo v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí a Bára Dršková ze septimy B skončila s prací Jaderná fyzika v radioterapii: Vliv počtu struktur na výsledek  verifikace IMRT plánu v náročné konkurenci soutěžících v oboru Fyzika na solidním 4. místě.
Oběma dívkám děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme jim!